فروشگاه

هر آن چیزی که برای یادگیری باراوسل به آن نیاز دارید
باراوسل
8 ویدئو
8+ ساعت

کلاس‌ لایو باراوسل (سری اول)

هشت جلسه کلاس لایو باراوسل با هنگامه امیدی (بنیان‌گذار باراوسل در ایران)

خرید بسته
باراوسل
8 ویدئو
8+ ساعت

کلاس‌ لایو باراوسل (سری دوم)

هشت جلسه کلاس لایو باراوسل با هنگامه امیدی (بنیان‌گذار باراوسل در ایران)

خرید بسته