باراوسل - باراسل

باراوسل، پیلاتس، یوگا؛ کدام مناسب شماست؟ (قسمت دوم)

اثرات روحی و روانی باراوسل شبیه به یوگا و پیلاتس است. افزایش ترشح هورمون اِندورفین در طول انجام حرکات فیزیکی باعث افزایش ایجاد حس سلامتی در ورزشکار می‌شود. اما باراوسل به‌طور بسیار موثری باعث افرایش آگاهی ذهنی-بدنی می‌شود. بیشتر بخوانید...

باراوسل، پیلاتس، یوگا؛ کدام مناسب شماست؟ (قسمت اول)

در این مطلب به توضیح (و نه مقایسه) در مورد این سه رشته ورزشی می‌پردازیم که با توجه به شکل ظاهری حرکات، بعضی افراد این سه رشته را شبیه به هم می‌دانند اما از دید ورزشکاران هر سه رشته تفاوت‌هایی از جوانب مختلف با یکدیگر دارند. بیشتر بخوانید...